Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u een overzicht van onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Caspian Rijopleidingen.

Caspian Rijopleidingen draagt er zorg voor:

 • dat les wordt gegeven door instructeurs die in het bezit zijn van een geldig instructeursbewijs,
 • dat de leerling van dezelfde instructeur onderricht ontvangt, tenzij er sprake is van overmacht,
 • dat les wordt gegeven in of met lesvoertuigen waarvoor een verzekering is afgesloten met dekking voor de inzittende,
 • dat desgewenst na betaling een factuur aan de leerling wordt afgegeven bij vooruitbetaling, of na afloop voor alle contant afgerekende lessen tesamen.
 • dat bij het niet tijdig verschijnen van de leerling een wachttijd van 10 minuten in acht zal worden genomen. Bij het niet verschijnen in de wachttijd van 10 minuten wordt het volledige lesprijs in rekening gebracht.

De leerling is verplicht:

 • tijdens het lessen in het bezit te zijn van een ID-kaart of paspoort (wettelijke ID-plicht),
 • bij betaling van “losse lessen”, het lesgeld per les contant te voldoen,
 • bij pakketten/cursussen, het bedrag vóór de eerste les te voldoen aan de rijschool. Bij niet tijdig betalen in geval van termijn betaling is de leerling € 40 aan administratiekosten schuldig.
 • indien de lesafspraak binnen 48 uur voor de afgesproken tijd wordt afgezegd, de volledige lesprijs te voldoen aan de rijschool,
 • ter bevordering van een verantwoord verloop van de rijopleiding met de grootst mogelijke regelmaat rijonderricht te volgen. Bij verzuim is de rijschool niet verplicht, volgens eerder overeengekomen tijdschema, capaciteit voor betreffende leerling vrij te houden,
 • te starten met de les op of nabij het eigen woonadres, tenzij anders overeengekomen met de rijschool/instructeur,
 • aan te geven of de rijbevoegdheid is ontzegd.

Pakketten/spoedcursus:

 • De pakketgelden zijn niet verrekenbaar. Alleen wanneer er duidelijk sprake is van overmacht kan het restant van het pakket middels een omrekenformule teruggevorderd worden.
 • Bij restitutie is de leerling € 40 aan administratiekosten schuldig.
 • Alle lessen van het aangekochte pakket dienen binnen 6 maanden te zijn gevolgd, tenzij de leerling in samenspraak met de rijschool anders is overeengekomen. Zijn de lessen van het aangekochte pakket niet binnen de gestelde termijn gevolgd, dan vervallen de lessen en eventueel examens.
 • De lesuren worden in afstemming met de leerling en de betreffende instructeur ingepland a.d.h.v. beschikbaarheid van beide partijen. De planning van de spoedcursus wordt zoveel mogelijk m.b.t. de doorlooptijd. Afgestemd op de vooraf gestelde richtlijnen.

Tussentijdse toets en praktijkexamen:

 • Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om in het bezit te zijn van een theoriecertificaat alvorens een tussentijdse toets en/of praktijkexamen wordt aangevraagd.
 • De instructeur van de leerling bepaalt in overleg met de leerling het moment van aanvraag betreffende het praktijkexamen.
 • Bij gebleken onbekwaamheid van de leerling heeft de rijschool het recht een examenaanvraag te weigeren.
 • De leerling heeft het recht om een proefexamen af te leggen welke door een externe examinator zal worden afgenomen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de leerling.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om de benodigde documenten / bescheiden mee te nemen naar de Toets of het praktijkexamen. 

De voorwaarden van Caspian Rijopleidingen afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen en ondergetekend door beide partijen.

Heb je een vraag over rijlessen, theorie of examen? 

 • Eerlijk en deskundig advies
 • Snel antwoord op je al je vragen
 • Een gegarandeerd hoge service

Ik wil terug gebeld worden

11 + 9 =

LIKE ONS OP FACEBOOK

Rijopleiding op maat

Iedere leerling is anders. Sommige reden al scooter & sommige hebben misschien faalangst. Het volgen van een proefles is daarom belangrijk om een pakket samen te stellen die bij je past!

Ervaren rij-instructeurs

Caspian Rijopleidingen werkt uitsluitend met ervaren, flexibele en natuurlijk gezellige rij-instructeurs. Voor de beste rijopleidingen moet je dan ook bij Caspian Rijopleidingen zijn

Beginnen vanaf 16,5 jaar

Caspian Rijopleidingen geeft al jarenlang rijles aan leerlingen van jong tot oud! Uiteraard kun je bij ons ook al beginnen met het volgen van je rijlessen zodra je 16,5 jaar bent.

Autorijles

Leer snel autorijden. Meld je snel aan en vraag een proefles aan

Motorijles

Vanuit onze passie voor motoren bieden wij de motorrijlessen aan. 

Goed voorbereid de weg op!

Wij willen natuurlijk het allerbeste voor onze leerlingen, wij zorgen er dan ook voor dat wij je niet alleen helpen om je goed voor te bereiden voor je rijexamen, maar ook dat je na het slagen veilig deel kan nemen aan het verkeer. Wat wij allemaal voor je doen is een hele hoop maar hieronder staan een aantal dingen uitgelegd:

R

Hoog slagingspercentage

R

Altijd een rijopleiding op maat

R

Deskundige rij-instructeurs

R

Je wordt opgehaald en afgezet

R

Rijles in een nieuwe, comfortabele lesauto

Wil jij ook slagen voor je rijexamen? Schrijf je dan in!